Mô hình nhượng quyền Vật Liệu Xây Dựng Thật


Với mô hình nhượng quyền thương hiệu Vật Liệu Xây Dựng Thật, bạn sẽ bước vào một cuộc hành trình đầy cơ hội và tiềm năng. Không còn phải lo lắng về việc xây dựng một thương hiệu từ đầu hay mất thời gian vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

 • Vận hành tinh gọn – chỉ cần 10% thời gian so với các mô hình khác
 • Mô hình nhượng quyền có vốn đầu tư thấp
 • Quy trình bài bản, hỗ trợ marketing, đào tạo vận hành – bán hàng
 • Ưu đãi 100% phí nhượng quyền, phí quản lý
 • Không thu % lợi nhuận, doanh thu

Danh sách đại lý QUÀ TẶNG DOANH nghiệp

Mô hình nhượng quyền vật liệu xây dựng thật

Với mô hình nhượng quyền thương hiệu Vật Liệu Xây Dựng Thật, bạn sẽ bước vào một cuộc hành trình đầy cơ hội và tiềm năng. Không còn phải lo lắng về việc xây dựng một thương hiệu từ đầu hay mất thời gian vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

 • Vận hành tinh gọn – chỉ cần 10% thời gian so với các mô hình khác
 • Mô hình nhượng quyền có vốn đầu tư thấp
 • Quy trình bài bản, hỗ trợ marketing, đào tạo vận hành – bán hàng
 • Ưu đãi 100% phí nhượng quyền, phí quản lý
 • Không thu % lợi nhuận, doanh thu

DANH SÁCH ĐẠI LÝ QUÀ TẶNG

Quy trình hợp tác nhượng quyền

THÔNG TIN CÁC GÓI NHƯỢNG QUYỀN

Gói

150.000.000 VNĐ

 

 • Hỗ trợ biển bảng, giá kệ
 • Thiết bị vệ sinh SMINANO
 • Thiết bị nhà bếp SMINANO

 

Video Showroom Chi tiết gói

Gói

300.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ biển bảng, giá kệ
 • Thiết bị vệ sinh SMINANO
 • Thiết bị nhà bếp SMINANO
 • Showroom trưng bày sản phẩm full option

 

Video Showroom Chi tiết gói

Thiết kế showroom

trải nghiệm hệ sinh thái

 • Thiết kế biển bảng, giá kệ
 • Thiết bị vệ sinh SMINANO
 • Thiết bị nhà bếp SMINANO
 • Showroom trưng bày full option và trải nghiệm sản phẩm thực tế

 

Video Showroom Chi tiết gói

THÔNG TIN CÁC GÓI NHƯỢNG QUYỀN

Gói

99.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ biển bảng, giá kệ
 • Thiết bị vệ sinh SMINANO
 • Thiết bị nhà bếp SMINANO
 • Sơn MINANO

SHOWROOM Chi tiết gói

Gói

300.000.000 VNĐ

 • Hỗ trợ biển bảng, giá kệ
 • Thiết bị vệ sinh SMINANO
 • Thiết bị nhà bếp SMINANO
 • Sơn MINANO
 • Showroom trưng bày sản phẩm full option

SHOWROOM Chi tiết gói

Thiết kế showroom

trải nghiệm hệ sinh thái

 • Thiết kế biển bảng, giá kệ

 • Thiết bị vệ sinh SMINANO

 • Thiết bị nhà bếp SMINANO

 • Sơn MINANO

 • Showroom trưng bày full option và trải nghiệm sản phẩm thực tế

SHOWROOM Chi tiết gói

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN

Blood Donation Form (#4) (#9)

hình ảnh showroom đại lý - npp

Minano
showroom vatlieuxaydungthat

hình ảnh showroom đại lý - npp

Minano
showroom vatlieuxaydungthat

vIDEO CHUỖI CHI NHÁNH, NHÀ PHÂN PHỐI

vIDEO CHUỖI CHI NHÁNH, NHÀ PHÂN PHỐI